Blockerande faktorer?

Blockerande faktorer?

Två personer med samma symptom betyder inte att de har samma grundorsak . Övervikt kan vara emotionellt ätande hos en person, intolerans hos en annan, brist i avgiftningssystemen hos en tredje och gammalt obearbetat, omedvetet trauma hos den fjärde.

Det är därför det är så svårt att säga exakt vad var och en behöver göra, man måste vända på alla stenar och stärka det friska hos varje individ för att komma åt grundorsaken (sakerna). I bifogade blad hittar du ett ifyllningsbart blad som du kan skriva ut och fylla i vad du själv kan göra för att minimera faktorer som gör att du inte lyckas fullt ut i dit eget hälsoarbete. Fyll i det och jobba sedan på att ta bort en sak i taget för att till slut kanske få ett helt blankt papper utan kryssade rutor.

Blockerande faktorer - PDF

Tillbaka till blogg